Vilkår og betingelser

1.0 Introduktion

Denne platform udgives af Behandlermatch.dk ApS, CVR: xx med lokation på xx (“Selskabet”).

Ved benyttelse af platformen: “Behandlermatch.dk” (“platform”) bekendtgør du at være indforstået med at være bundet af følgende vilkår og betingelser (“vilkår”). Skulle du have nogle spørgsmål ifbm. korrekt brug af platformen, bedes du kontakte Selskabet, som angivet i §5 nedenfor. Hvis du ikke er indforstået med anvendelse under de beskrevet vilkår og betingelser, skal du øjeblikkeligt stoppe med at bruge platformen. Behandlermatch forbeholder sig retten til at ændre i vilkårene for brug af platformen med øjeblikkelig virkning.

2.0 Generelle regler ved brug af platformen

Ulovlig brug af platformen, eller på nogen måde opfordring til ulovlig aktivitet eller uretmæssige formål gælder dansk lovgivning og international gældende love herunder love gældende i det givende hjemland (samlet benævnt “Gældende Love”).

Derudover erklærer du at have indforstået med ikke at:

 1. Prøve at få uautoriseret adgang til platformen, netværk, servere eller computersystemer forbundet med platformen.
 2. Prøve at ændre, tilpasse, oversætte eller foretage reverse engineering af platformen og forbundne software systemer, associeret med Behandlermatch eller integrerede platforme.

Du erklærer dig også indforstået med fuldt ud og efter påkrav at godtgøre Selskabets og tilknyttede samarbejdspartnere for alle tab, skader, omkostninger og udgifter, disse måtte lide som direkte eller indirekte følge af din brug af platformen i uoverensstemmelse med disse vilkår eller gældende love.

2.1 Bookingbetingelser

Når du som patient booker en tid igennem Behandlermatch gælder betingelserne for den valgte klinik. Bemærk at din tid først er accepteret, når du modtager en bekræftelse fra os og/eller klinikken. Hvis ikke du modtager en bekræftelse inden for 24 timer, er din booking ikke bekræftet, i det klinikken ikke har accepteret booking inden for perioden, og din tid er derfor ikke gyldig, hvorefter du anbefales at booke en ny.

2.2 Afbudspolitik

Ved afbud/udeblivelse gælder reglerne for den valgte klinik. Bemærk derfor, at afbudspolitikken kan variere fra klinik til klinik.

3.0 Materiale og indhold

Ophavsretten til indholdet på platformen herunder billeder, kildekoder, grafik og opsætning heraf, samt andet materiale (“Materiale”) ejes af Selskabet. Alle rettigheder forbeholdes. Materialet må bruges til personlig brug eller til at vise platformens funktioner, men må ikke kopieres, redigeres, ændres, oversættes, videredistribueres, eller kommercielt udnyttes uden skriftlig tilladelse fra Selskabet.

Som patient på platformen, har du selv ansvar for at være indforstået med og overholde de angivet vilkår og betingelser ved bestilling af tider samt modtage behandling hos en valgt klinik (“Klinik”). Selskabet fraskriver sig ansvaret for dine eventuelle overtrædelser af klinikkens vilkår og betingelser.

Som klinik på platformen, har I ansvaret for at være indforstået med den korrekte håndtering af persondata og overholde de angivet vilkår og betingelser ved brug af platformen. Selskabet fraskriver sig ansvaret for klinikkens eventuelle overtrædelser af vilkår og betingelser.

4.0 Persondata og markedsføring

Når du opretter dig som bruger og indtaster følgende informationer: navn, e-mail, telefonnummer og fødselsdato (herunder betegnet “Brugerdata”) erklærer du at have accepteret følgende anvendelse af dine Brugerdata samt informationer om din videre brug af Behandlermatch (“Brugsdata”):

 1. Selskabet og tilknyttede klinikker må sende nyhedsbreve med opdateringer ifbm. brug af platformen til e-mailadressen i din Brugerdata.
 2. Selskabet og tilknyttede klinikker må benytte Brugsdata forbundet med brugeren til markedsføringskampagner, systemforbedringer og optimering af brugeroplevelsen.

Selskabet må ikke og har ingen intentionen om at sælge din data til tredje parter, men kun anvende oplysninger indtastet på platformen af klinikker eller patienter til internt brug, forbedre platformens funktioner, samt tilrette brugeroplevelsen til den enkelte klinik og patient.

4.1 Hvilke personlige informationer indsamler vi?

Oplysninger indsamles for at matche patienter og klinikker i hele landet for, at begge parter får den bedste sundhedsoplevelse muligt. Vi indsamler derfor både personlige oplysninger samt “andet” information.

 1. Information du selv indtaster på platformen: Når du opretter en konto hos os, registrerer vi: navn, alder, e-mailadresse, telefonnummer, adgangskode, land, og lokation.
 2. Vi henter automatisk nogle oplysninger fra dig, når du bruger Behandlermatch: Når du bruger Behandlermatch, registrerer vi en række personlige informationer og informationer om din brug af servicen. Informationen er nødvendig for, at vi kan gøre oplevelsen på vores platform så god som muligt. Når du forespørger bookingen af en aftale igennem vores platform, spørger vi efter CPRnr. Det er nødvendigt, da booking af tider hos en sundhedsfaglig behandler kræver CPRnr. Før din booking-forespørgsel sendes afsted, kræves det, at du accepterer et samtykke, som tillader os at indhente dine personlige oplysninger. CPRnr. gemmes ikke og skal indtastes ved hver booking.
 3. Ved din accept og deltagelse i eventuelle konkurrencer, undersøgelser, eller lignende indsamler vi kontaktdata, demografi og berettigelsesinformation. Her kan det kræves, at du indtaster personlige data: navn, e-mailadresse, telefonnummer og alder, samt anden relevant information for deltagelsen.
 4. Hvis du bruger et socialt medie til oprettelse af konto eller login, indsamler vi muligvis dine profiloplysninger. Du kan vælge at logge ind, eller oprette dig med Facebook eller andet socialt medie. Her indsamler vi kun personlige data, som du har givet adgang til på dine sociale profiler. F.eks. ved login med Facebook, giver du tilladelse til, at vi henter personlige data fra din profil under Facebooks handelsbetingelser. Hvis du ikke ønsker dette, kan du ændre dine indstillinger på det specifikke sociale medie.
 5. Ved brug af vores platform, indhenter vi oplysninger om patientens brugsadfærd. Vi indsamler automatisk log data og enhedsinformation, samt bruger cookies og andre lignende teknologier. Behandermatch indsamler information ifbm. din bookinger igennem platformen. Denne information er nødvendig for at opretholde kontrakten mellem patienten, klinikkerne og Behandlermatch.

4.2. Hvordan bruger vi dine personlige informationer?

Vi indsamler og behandler kun data, som er nødvendige for, at vi kan styre vores forretning, udføre de aftalte opgaver, forbedre vores platform, udvikle nye features og gøre din oplevelse endnu bedre. Vi bruger også dine informationer til at kommunikere med dig. Nogle af de oplysninger, vi indsamler og behandler om dig, er yderst nødvendige for, at vi kan drive vores platform.

Mere specifikt bruger vi dine oplysninger til følgende:

 1. Information du selv indtaster på platformen: Når du opretter en konto hos os, registrerer vi: navn, alder, e-mailadresse, telefonnummer, adgangskode, land, og lokation.
 2. Vi henter automatisk nogle oplysninger fra dig, når du bruger Behandlermatch: Når du bruger Behandlermatch, registrerer vi en række personlige informationer og informationer om din brug af servicen. Informationen er nødvendig for, at vi kan gøre oplevelsen på vores platform så god som muligt.
 3. Vi henter og behandler din data, når du indsender en forespørgsel på vores platform, skriver til os på email eller tager kontakt telefonisk. Når du forespørger om booking af en aftale igennem vores platform, spørger vi efter personlige data såsom navn, email, telefonnummer, og CPRnr. Dette er nødvendigt for, at vi kan besvare din forespørgsel, da booking af tider hos en sundhedsfaglig behandler kræver disse informationer. Før din booking-forespørgsel sendes afsted, kræves det, at du accepterer et samtykke, som tillader os at indhente dine personlige oplysninger. CPRnr. gemmes ikke og skal indtastes ved hver booking. Efter din forespørgsel kan det forekomme, at vi kontakter dig via email eller telefon for at følge på din oplevelse samt sikre os, at din forespørgsel er blevet besvaret tilfredsstillende.
 4. I forbindelse med eventuelle konkurrencer eller undersøgelser indsamler vi kontaktdata, demografi og berettigelsesinformation. Vi sponsorer muligvis konkurrencer eller andre tilbud, hvor det kræves, at du indtaster dine personlige data såsom: navn, e-mailadresse, telefonnummer og alder, samt anden relevant information for deltagelsen.
 5. Hvis du bruger et socialt medie til oprettelse af konto eller login, indsamler vi muligvis dine profiloplysninger. Du kan vælge at logge ind, eller oprette dig på servicen med Facebook eller andre social netværk services. Når du opkobler din konto, indsamler vi personlige data som du har givet adgang til på din sociale profil. For eksempel når du logger ind med Facebook, giver du tilladelse til, at vi indsamler personlige data fra din Facebook profil, og som hører under Facebooks betingelser. Hvis du ikke ønsker dette, skal du ændre dine indstillinger på det specifikke sociale medie.
 6. Ved interaktion på vores platform, indsamler vi oplysninger om din brugsadfærd. Vi indsamler automatisk log data og enhedsinformation, samt bruger cookies og andre lignende teknologier. Behandlermatch indsamler information ifbm. dine bookinger igennem platformen. Denne information er nødvendig for at opretholde kontrakten mellem dig, klinikkerne og Behandlermatch.

Ved personlige data som er indtastet direkte på Behandlermatch af patienten selv:

 • Data, som er indtastet af patienten selv, er fuldstændig separat fra den data, som klinikkerne taster ind eller importerer fra andre systemer.
 • Vi kan kun sende beskeder med henblik på markedsføring til patienter, når der er blevet givet en accept omkring dette, som sker ifbm. oprettelsen af en bruger. Det er altid muligt for patienten at trække denne accept tilbage efterfølgende.
 • Behandlermatch har ingen intentioner om at dele eller sælge data med tredjeparter.

Vi har derfor et lovligt grundlag for behandling af dine personlige data, når du har en konto på BehandlerMatch. Dette grundlag beskrives i GDPR artikel 6, stk. 1, litra b) kontrakt, og årsagen er, at behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for, at vi kan overholde vores del af aftalen med dig.

4.3. Hvor er dine persondata gemt?

Behandlermatch har ingen intention i at gemme unødvendige data omkring vores patienter eller klinikker. Følgende data er nødvendig for at have en konto på platformen og gemmes på vores servere hos danske hosting selskaber: navn, alder, e-mailadresse, telefonnummer, adgangskode, land, og lokation. CPRnr. er ikke gemt eller lagret på platformen og bliver udelukkende overført fra Behandlermatch til den valgte klinik ved patientens egen accept, som sker ved at fremsende en forespørgsel om booking.

Behandlermatch har en aftale med platformens klinikker til at være behjælpelige med at tilbyde services relateret til platformen samt give feedback på eventuelle forbedringspunkter. Klinikkerne er lokaliseret inden for det Europærisk Økonomiske område (“EEA”). Ved enhver form for flytning af personlige data, bliver derfor gjort i henhold til de pågældende lovgivninger.

Den enkelte klinik vil kun have adgang til dine data efter din egen accept, som sker igennem anmodning om booking. Dette er nødvendigt for at kunne udføre ydelserne tilbudt på platformen. Klinikkerne er igennem deres opkobling på platformen og efterfølgende verificering bundet til at beskytte og udelukkende bruge oplysninger til det aftalte formål, og som er i overensstemmelse med disse betingelser. Vi har forinden at dele dine data taget de nødvendige foranstaltninger for at sikre et passende niveau af databeskyttelse. Dette kunne være på basis af EU-model klausulerne (en række klausuler udstedt af den Europæiske kommission).

4.4. Hvor længe er dine personlige data gemt?

Behandlermatch gemmer på data, så længe du har en konto hos os, eller har brug for at benytte vores platform. Vi beholder og bruger ligeledes kun din data, hvis det er nødvendigt for at overholde vores lovmæssige retningslinjer eller løse konflikter.

4.5. Hvem har adgang til dine personlige data?

Når du indtaster dine persondata på vores platform, er de udelukkende håndteret af medarbejdere hos Behandlermatch. Vi gennemfører strenge kontroller over vores medarbejderes adgang til brugerdata. Vi anvender baggrundstjek, tekniske foranstaltninger og revisionspolitikker for at garantere fortrolighed, integritet og tilgængelighed af disse data. Alle medarbejdere og kontraktansatte, der håndterer brugerdata, er strengt bundet af vores politikker. Vi behandler disse spørgsmål med største vigtighed. Vi sender, sælger eller bytter aldrig din data for markedsføringsmæssige tiltag til tredjepart uden for Behandlermatch.dk ApS gruppen.

4.6. Hvordan beskytter vi din data

Vi bruger tekniske og organisatoriske processer i beskyttelsen af dine data mod at blive tabt, manipuleret eller tilgået uautoriseret. Vi arbejder hele tiden med at finde nye tiltag, der følger den teknologiske udvikling.

Behandlermatch bruger teknologi, som opfylder kravene for industristandarder for at beskytte vores data, ved at alle gemte personoplysninger opbevares hos et dansk hosting-selskab. Vi garanterer derfor, at vi kun benytter data behandlere, som lever op til GDPR kravene om sikker behandling af personoplysninger. Igennem de anvendte hosting-selskaber bruger vi SSL-kryptering (Secure Socket Layer) for at overføre data over HTTPS.

4.7. Hvad er dine rettigheder og muligheder for indsigelse?

Du har altid ret til at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi behandler på vores platform. Til enhver tid kan du gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Det er også muligt altid at tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig som patient eller klinik, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelser skal ske til kontakt@behandlermatch.dk. Hvis du vil indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du også mulighed for at kontakte Datatilsynet.

5.0. Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål?

Nedenstående kontaktoplysninger skal bruges ved alle henvendelser og meddelelser til Selskabet angående platformen:


Behandlermatch.dk ApS
Mellemforts Alle 6, 2300 København S
Kontakt@behandlermatch.dk // +45 40 30 81 14

Venligst udfyld de nødvendige felter*